838102

הבנת טבלת אמת של מערכת בקרת מפלס (Sat, 12 Apr 2014 14:29:56)
מציאת ביטויים במפת קרנו (Sat, 12 Apr 2014 15:12:54)